Nezáväzná prihláška:

Vyplnením tejto prihlášky budete zaradený do nášho zoznamu
potenciálnych účastníkov, ktorý nám pomôže pri príprave podujatia
(nejde tu o záväznú prihlášku).
Budete tak prednostne informovaný o súťaži.
Meno:
Priezvisko:

Bydlisko:
Vek:
Typ predstavenia:
(tanec,spev..)
Kontakt:
(mobil,email..)
Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky napíšťe nám ich:

späť