0 911 214 312
Zavolajte nám

Občianske združenie Progresit si kladie za úlohu hľadať inovatívne metódy pri riešení problematík v rôznych oblastiach v rámci krajín Európskej Únie. Aktívne sa zapája do vypracovávania projektov s využitím fondov EU. Má nadviazané partnerské vzťahy s viacerými inštitúciami z mnohých európskych krajín.

Je predstaviteľom rozvojového partnerstva pre projekt Equal, ktorý uskutočňuje v spolupráci s ÚPSVaR.

Mnohí členovia občianskeho združenia Progresit, majú študijné skúsenosti zo zahraničia (Taliansko, Španielsko, Nemecko, Rakúsko, USA). Niektorí členovia prednášajú na slovenských a zahraničných univerzitách.

Pracovný tím Progresitu sa skladá predovšetkým z mladých ľudí s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sa opierajú o skúsenosti starších členov pôsobiacich v rôznych oblastiach spoločenského života.

o nás - úvod      nadnárodná spolupráca

Úvodná stránka   :   O nás    :   Novinky   :   Aktivity
Zamestnanie   :   Kontakt
Copyright © 2005-2006 Progresit, občianske združenie.