0 911 214 312
Zavolajte nám

Záverečný seminár projektu EQUAL


Podpora ľudských zdrojov pre zveľadenie hodnôt oblasti Považského Inovca“

Piešťany

13. september 2007

PROGRAM:

8:30 – registrácia účastníkov

9:00 – zahájenie a privítanie hostí

9:10 – prednáška: Úvod do projektu (Manažér projektu)

9:30 – prednáška: Vývoj trhu práce a nezamestnanosti v rokoch 2004 – 2007

v okresoch N. Mesto n/V., Piešťany a Hlohovec (Zástupcovia ÚPSVaR)

9:45 – prednáška: Dopad projektov ESF na nezamestnanosť a vzdelávanie v celonárodnom meradle. Zameranie na projekty EQUAL – dosahovanie cieľov podporených projektov (Zástupca Národnej podpornej štruktúry)

10:00 – prestávka

10:15 – prezentačné video

10:30 – prednáška: Manažovanie a finančná stránka projektu, (Zástupca OZ Progresit)

10:45 – prednáška: Predstavenie jednotlivých aktivít projektu: Analýza, Školenie (Zástupca OZ Progresit)

11:00 – prednáška: Výsledky projektu: Vytvorenie komunity živnostníkov (Zástupca komunity „EuroKomP“)

11:15 – prednáška: krátke video + Nadnárodná spolupráca a jej výsledky (Partneri projektu)

11:30 – prestávka s občerstvením

12:00 – prednáška: Podpora zo strany štrukturálnych fondov v rokoch 2007 – 2013, pre Slovensko, Národný strategický referenčný rámec ( Mgr. Andrea Kostolná)

12:30 – prednáška: Vízia projektov pre spoluprácu obcí a čerpanie finančných prostriedkov štrukturálnych fondov (Zástupca Progresitu)

12:45 – priestor na krátku diskusiu

13.00 – predstavenie definície pre zmenu miestnej politiky trhu práce – odporúčania na základe skúseností z implementácie projektu a špecifík okresov (Riaditelia ÚPSVaR Piešťany a Nové Mesto n/V.)

13.30 – zakončenie seminára s prekvapením

Počas celého programu bude vytvorený priestor na osobné stretnutia a rozhovory s manažérmi projektu slúžiace na poskytovanie informácií k plánovaniu ďalších nových projektov.

Pozvaní hostia:

partnerské inštitúcie;

primátori a starostovia obcí dotknutých okresov,

zástupcovia VÚC Trnava a Trenčín,

zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

zástupcovia RO IS Equal,

zástupcovia Národnej podpornej štruktúry,

zástupcovia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,

zástupcovia Ministerstva financií SR,

zástupcovia relevantných miestnych inštitúcií,

zástupcovia zamestnávateľov

 

novinky - úvod

Úvodná stránka   :   O nás    :   Novinky   :   Aktivity
Zamestnanie   :   Kontakt
Copyright © 2005-2006 Progresit, občianske združenie.