0 911 214 312
Zavolajte nám

Občianske združenie Progresit

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

organizujú slávnostnú

prezentáciu dokumentu

„ANALÝZA REGIÓNU PRE PROJEKT PODPORA ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRE ZVEĽADENIE HODNÔT OBLASTI POVAŽSKÉHO INOVCA“ ,

 

ktorá sa uskutoční dňa 27. marca 2006

so začiatkom o 13.45 hodine

v priestoroch kina Fontána v Piešťanoch

 

za účasti Prof. PhDr. Ivety Radičovej, PhD., ministerky MPSVR SR

PROGRAM :

  • Privítanie
  • Prezentácia projektu
  • Prezentácia dokumentu
  • Príhovory hostí
  • Záver

Ing. Remo Cicutto , primátor Piešťan

Dott. Andrej Klapica

RNDr. Peter Gröpel

 

 

 

novinky - úvod

Úvodná stránka   :   O nás    :   Novinky   :   Aktivity
Zamestnanie   :   Kontakt
Copyright © 2005-2006 Progresit, občianske združenie.