0 911 214 312
Zavolajte nám

Občianske združenie Progresit v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch a v Novom Meste nad Váhom si Vás dovoľujú pozvať, v rámci aktivity školenia projektu EQUAL s názvom „Podpora ľudských zdrojov pre zveľadenie hodnôt oblasti Považského Inovca“, na seminár na tému: Financie; Simulácia podniku vo vidieckom cestovnom ruchu; Simulácia podniku v oblasti pestovania. (Predstavenie financovania začínajúceho podniku vo vidieckom cestovnom ruchu a v oblasti pestovania, poukázanie na všetky financie, ktoré je potrebné mať k dispozícií, alebo získať pre vznik takéhoto podniku, poukázanie na možnosti získavania týchto financií, priebeh prvých rokov existencie takéhoto podniku od vzniku až po prvé zisky, možnosti finančnej kooperácie medzi jednotlivými podnikmi rovnakej veľkosti.)

Seminár sa uskutoční dňa 16. decembra 2005 v priestoroch Strednej Záhradníckej školy v Piešťanoch.

Prednášku bude viesť Ing. MAREK SZÁSZ, Ekonomická Univerzita Bratislava, za účasti Ing. Renáty Juríkovej PhD.

Program:

8.30 – registrácia účastníkov

9.00 – začiatok semináru

9.15 – 1. časť prednášky

10.15 – c offee break

10.30 – 2. časť prednášky

11.30 – prestávka

11.45 – 3. časť prednášky + diskusia

13.00 – ukončenie semináru

13.10 – rozdávanie certifikátov

13.30 – ukončenie školenia

Veríme, že seminár bude pre Vás obohatením a napomôže k dosiahnutiu cieľov projektu, k zjednodušeniu vytvárania nových pracovných príležitostí a k celkovému rozvoju regiónu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

novinky - úvod

Úvodná stránka   :   O nás    :   Novinky   :   Aktivity
Zamestnanie   :   Kontakt
Copyright © 2005-2006 Progresit, občianske združenie.