0 911 214 312
Zavolajte nám

Občianske združenie Progresit v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch a v Novom Meste nad Váhom si Vás dovoľujú pozvať, v rámci aktivity školenia projektu EQUAL s názvom „Podpora ľudských zdrojov pre zveľadenie hodnôt oblasti Považského Inovca“ , na seminár na tému: Zdroje možností financovania vyplývajúce zo zákonov o poľnohospodárstve so zameraním na obchodovanie kvalitných výrobkov. (Možnosti získavania príspevkov a dotácií pre (začínajúcich) pestovateľov, možnosti a systém získavania Európskych fondov pre pestovateľov, systém predkladania projektov pre získanie príspevkov, možnosti obchodovania s rôznymi komoditami na Slovenskom trhu a v zahraničí, ...)

Seminár sa uskutoční dňa 16. novembra 2005 v priestoroch Strednej Záhradníckej školy v Piešťanoch.

Prednášku bude viesť Ing. IGOR GUBA podpredseda poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trnava.

Program:

8.30 – registrácia účastníkov

9.00 – začiatok semináru

9.15 – 1. časť prednášky

10.15 – coffee break

10.30 – 2. časť prednášky

11.30 – prestávka

11.45 – 3. časť prednášky

13.00 – diskusia

13.30 – ukončenie semináru

Veríme že seminár bude pre Vás obohatením a napomôže k dosiahnutiu cieľov projektu, k zjednodušeniu vytvárania nových pracovných príležitostí a k celkovému rozvoju regiónu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Tím organizátorov

 

novinky - úvod

Úvodná stránka   :   O nás    :   Novinky   :   Aktivity
Zamestnanie   :   Kontakt
Copyright © 2005-2006 Progresit, občianske združenie.